Slovenská sporiteňa pripravuje pre svoju dcérsku spoločnosti Social Financing SK emisiu sociálnych dlhopisov. Pôjde o vôbec prvé sociálne dlhopisy na Slovensku.


Ich prostredníctvom plánuje banka získať desať miliónov eur. Mali by byť použité na projekt dostupného nájomného bývania pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny.

Sporiteľňa bude sociálne dlhopisy ponúkať najmä klientom Erste Private Banking a inštitucionálnym investorom. Kúpiť si ich môžu aj bežní klienti prostredníctvom mobilnej aplikácie George. Investovať treba minimálne tisíc eur.

Splatnosť dlhopisov je desať rokov. Investor by mal dostávať prvých osem rokov výnos 0,15 percenta ročne a následne v deviatom a desiatom roku výnos 1,4 percenta.