Niektoré štátne inštitúcie nemajú dostatok financií na poistenie vlastného majetku. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pri kontrole správy majetku ministerstva životného prostredia a ministerstva školstva. Kontrolóri zistili, že oba rezorty nemali plne zabezpečenú ochranu majetku pred poškodením, stratou či zneužitím.


Ministerstvo životného prostredia napríklad nemal poistené všetky budovy a neprehodnotil poistku budovy, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Ministerstvo školstva malo v čase kontroly v komerčnej poisťovni poistené iba dopravné prostriedky, čo zdôvodnilo prebiehajúcou optimalizáciou organizácií v rámci rezortu.

Ministerstvo životného prostredia ku koncu decembra 2020 spravovalo majetok v hodnote 1,451 miliardy eur. Ministerstvo školstva ku koncu rovnakého roka spravovalo majetok v hodnote 310 miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: