Stavebný zámer projektu Southbank, ktorý vyrastie pri južnom brehu Dunaja, vstupuje do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Informovala o tom developerská spoločnosť Penta Real Estate, ktorá projekt zastrešuje.


Súčasťou podkladov podaného zámeru sú aj štúdie nad rámec zákonných požiadaviek. Ide o štyri štúdie, ktorých predmetom bolo skúmanie hlukovej záťaže, vplyvov na kvalitu ovzdušia, zaťaženie dopravy či vplyvov na susediacu sústavu chránených území.

Projekt prinesie do lokality 900 bytov a 85-tisíc metrov štvorcových kancelárií a retailových priestorov. Celková hrubá podlažná plocha dosiahne približne 210- tisíc metrov štvorcových. Parkovacia kapacita v rámci celého projektu bude predstavovať približne 3500 miest. Začiatok výstavby je naplánovaný v závere roka 2026.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: