Až 72 percent ľudí na Slovensku považuje svoje znalosti o financiách za dostačujúce, tretina ale drží úspory najmä v bankách či v nehnuteľnostiach. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej platformy Invest in Slovakia v spolupráci s agentúrou Ipsos.


Podľa prieskumu považuje účet v banke za najbezpečnejšie miesto pre svoje úspory 33 percent opýtaných, nasledujú nehnuteľnosti, ktorým dôveruje až 27 percent. Pätina opýtaných svoje úspory aktuálne neinvestuje vôbec kvôli vysokej inflácii a iba 13 percent investuje úspory do akcií.

Podľa údajov centrálnej banky reálny majetok obyvateľov Slovenska vysoko prevažuje nad ich finančným majetkom. Domácnosti si držia najmä reálne aktíva (89 % celkových aktív), v rámci ktorých je väčšina hlavne bývanie (vyše 70 % celkových aktív). Ostatné reálne aktíva sú ďalšie nehnuteľnosti iné ako vlastné bývanie, vozidlá a v menšej miere aktíva z podnikateľskej činnosti.

Podľa Národnej banky Slovenska majú ľudia v bankách približne 43 miliárd eur, z toho je až 60 percent uložených na účtoch, kde ich znehodnocuje inflácia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: