Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) navrhol 12 opatrení, ktoré by mali zlepšiť fungovanie polície a zvýšiť kvalitu policajných služieb pre občanov.


Analytici navrhujú okrem iného upraviť štruktúru zamestnanosti a rozdelenie policajtov, sprehľadniť systém odmeňovania a zaviesť hodnotenie kvality policajných služieb. „Táto analýza ukazuje, že revízie výdavkov nie sú automaticky len o hľadaní priestoru na úspory. Kvalita policajných služieb sa dá zvýšiť napríklad správnym rozložením síl v regiónoch a po vzore iných krajín aj zavedením verejného hodnotenia práce polície,“ hovorí riaditeľ ÚHP Martin Haluš.

Kým počet zamestnancov polície na Slovensku je podľa ÚHP porovnateľný s okolitými krajinami, rozdiel je predovšetkým v štruktúre pracovníkov. „Pozície, pri ktorých zamestnanci nepotrebujú špeciálne policajné oprávnenia a vzdelanie navrhujeme obsadzovať civilnými pracovníkmi,“ vraví analytik ÚHP Patrik Pružinský.

Podľa analýzy ÚHP je minimálne 900 pozícií, ktoré by mohli obsadiť pre štát lacnejší civilní zamestnanci. Ide napríklad o administratívnych pracovníkov, spojovateľov, IT špecialistov či personalistov. Títo zamestnanci majú v súčasnosti nárok na policajné benefity vrátane výsluhového dôchodku, ktoré patria policajtom ako kompenzácia za rizikové povolanie. Kým v Dánsku alebo Fínsku tvoria civilisti 30 % z celkovej zamestnanosti v polícii, priemer krajín V3 je 22 %, a na Slovensku je to len 15 %.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: