Od januára budúceho sa úrazová renta a pozostalostná úrazová renta zvýšia o 10,9 percenta. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. O rovnaké percento vzrastú aj jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.


Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v budúcom roku bude 66 153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 66 153,80 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude predstavovať 33 077,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku bude vo výške 3 308,80 eura. Na hodnotu 3 308,80 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: