V centre žilinskej mestskej časti Trnové sa Park sv. Juraja revitalizáciou zmenil na biopark. Stavebné práce za približne 150-tisíc eur mesto realizovalo v rámci grantov a projektu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.


Pri revitalizačných prácach z územia zmizli pôvodné porasty z náletových drevín. Priestor bioparku bol riešený v troch základných častiach – voľné lúčne priestranstvo, mokraď s prirodzenou vegetáciou a menšia lúčna plocha.

Vo vstupnej časti parku pribudli mlatové chodníky, móla s menšou mokraďou a parkový trávnik. Pri prácach sa podľa mesta používali iba bio materiály.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: