Mestský úrad Žilina spolu s hlavným architektom mesta pripravujú urbanistickú štúdiu, ktorá bude riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev sídliska Vlčince II. K jej finálnej podobe môžu prispieť aj obyvatelia sídliska vyplnením dotazníka. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.


Dotazník sa skladá zo 47 otázok a je anonymný. Obyvatelia ho môžu vyplniť do 25. septembra tohto roka. Nachádzajú sa v ňom otázky na miestu zeleň, parkovanie, pešiu či cyklistickú komunikáciu, ihriská či na kontajnerové stojiská.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: