Pokles nezamestnanosti na Slovensku pokračuje piaty mesiac za sebou. V júni sa v porovnaní s májom znížila o 0,07 percentuálneho bodu na 6,27 percenta. V porovnaní s júnom minulého roku je nezamestnanosť nižšia o 1,48 percentuálneho bodu. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.


„Pokles nezamestnanosti na západnom a strednom Slovensku je za uplynulé mesiace kontinuálny. Nepredpokladám preto, že by v okresoch s najnižšou nezamestnanosťou došlo v najbližšom období ešte k ďalšiemu pokles,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Ministerstvo sa chce preto zamerať nielen na okresy s najvyššou nezamestnanosťou, ale predovšetkým na prevenciu. Chce tak pomôcť nájsť ľuďom, ktorí prišli o prácu čo najskôr novú, aby dlhodobo nezostávali bez príjmu.

Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka problémom domáceho trhu práce naďalej ostávajú veľké regionálne rozdiely, ktoré obdobie pandémie ešte zvýraznilo. „Podobne ako v máji, i v júni sme však predsa len videli jemné uzatvorenie medzery, ktorá vznikla počas pandémie. Miera nezamestnanosti v ekonomicky slabších okresoch juhu stredného a na východnom Slovensku klesala (medzimesačne) približne dvakrát tak rýchlo ako na západe krajiny. Stále však platí, že nožnice, ktoré otvorila pandémia (a s ňou sprevádzané efekty do ekonomiky), sa týmto dvomi mesiacom ešte ani zďaleka nepodarilo uzavrieť,“ vraví Ľ. Koršňák.

Dodáva, že kým v ekonomicky silnejších okresoch západného a severozápadného Slovenska miera nezamestnanosti v júni dosahovala „len“ 4,31percenta a v porovnaní s februárom 2020 bola vyššia už „len“ o 0,53 percentuálneho bodu, v ekonomicky chudobnejších regiónoch juhu stredného a na východe Slovenska stále dosahovala dvojciferné úrovne (10,75 %). V porovnaní s februárom 2020 bola v týchto regiónoch nezamestnanosť vyššia o 1,52 percentuálneho bodu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: