Novovznikajúca mestská štvrť Bory sa rozrastie o prevádzku súkromnej spojenej materskej, základnej a strednej školy. Spoločnosť Penta Real Estate sa na tom dohodla s Občianskym združením Felix Bratislava. Výstavbu zariadenia bude realizovať súkromný investor.


Projekt je momentálne v úvodnej fáze, kedy sa pripravuje potrebná projektová dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia a dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný v druhej polovici budúceho roka.

Materská škola bude kapacitne pripravená pre 80 žiakov, prvý stupeň základnej školy pre 240 žiakov, druhý stupeň základnej školy pre 375 žiakov. Zriaďovateľ je pripravený v rámci zariadenia vybudovať aj súkromné gymnázium s kapacitou pre 300 žiakov.

Projekt počíta aj s vybudovaním veľkej a malej telocvične, dvoch multifunkčných ihrísk, či ihriskom pre materskú školu prírodného charakteru. Zariadenie bude do prevádzky nabiehať postupne, pričom ako prvé je v školskom roku 2026/2027 naplánované otvorenie základnej školy a príslušných tried prvých ročníkov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: