V najbližšej dobe začnú byť vyplácané vysokoškolské motivačné štipendiá. Tvrdí to ministerstvo školstva v nadväznosti na kritiku na výzvu, ktorá bola určená najtalentovanejším maturantom. Za to, že si napríklad pre svoje štúdiá vybrali slovenskú vysokú školu, majú dostávať motivačné štipendium. Akademický rok sa ale už dávno začal a študenti stále nedostali peniaze.


„Mrzí nás, že napriek pôvodným plánom došlo k omeškaniu pri vyhodnotení prvej výzvy tejto schémy. Uvedomujeme si však, že išlo o novú a na Slovensku unikátnu schému, u ktorej bolo očakávanie na čo najrýchlejšie spustenie vo veľmi krátkom čase na prípravu. Na základe nášho monitorovania situácie vieme, že nie všetko išlo tak, ako bolo na začiatku plánované,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Michal Fedák.

Záverom tohto týždňa bol výber štipendistov ukončený a všetkým uchádzačom bol oznámený výsledok. V najbližšej dobe dôjde k podpisom zmlúv s vysokými školami, ktoré následne vyplatia štipendiá svojim študentom podľa výsledku výberu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: