Plyn je pre mnohé slovenské firmy kľúčovou komoditou. Pre svoje fungovanie ho potrebujú až dve pätiny firiem na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu agentúry Datank pre ČSOB.

„Väčšina z nich by mala v prípade výpadku suroviny dve možnosti – buď hľadanie alternatívneho zdroja dodávok alebo investície do technologických zmien. Dve tretiny (67%) z nich by v prevádzke vedeli pokračovať po výpadku suroviny len po rozsiahlej a náročnej technologickej investícii,“ vraví manažérka oddelenia pre živnostníkov, mikro a malé podniky v ČSOB Dáša Polláková.

Približne päť percent opýtaných uviedlo, že sú na plyne závislí do takej miery, že majú pre každý prípad vytvorené veľké rezervy. „Zhruba 38 percent zástupcov biznisu spomedzi tých, ktorí využívajú pre svoje podnikanie plyn, by situáciu vedelo zvládnuť pri menších úpravách prevádzky alebo technológii,“ vraví D. Polláková.

Od plynu sú najviac závislé firmy z oblasti spracovateľského priemyslu a strojárstva, horeca, veľko a maloobchodu,. „Máme pomerne veľké haly vykurované plynom a je to veľká položka. Sme závislí na plyne, ale všetko sa dá vyriešiť. Museli by sme nájsť alternatívne zdroje a využiť napríklad fotovoltaiku a iné prírodné zdroje. Ale opäť je to všetko o peniazoch,“ povedaljeden z oslovených zástupcov podnikateľov v oblasti výroby.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: