Novoschválený balík pomoci, ktorý zvyšuje rodinné prídavky i daňový bonus a zavádza príspevky na krúžky, by mal mať pozitívny vplyv na spotrebu domácností. Vo svojej správe Ekonomický a menový vývoj to uviedla Národná banka Slovenska (NBS).

„Spotreba domácností by bez opatrení klesla v budúcom roku o 1,3 %, opatrenia tento prepad približne vymažú. V nasledujúcich rokoch budú držať spotrebu domácností na vyššej úrovni v porovnaní so situáciou, ak by sa neprijali,“ tvrdí NBS.

Centrálna banka predpokladá, že väčšina dodatočných príjmov domácností z vyšších príspevkov a daňového bonusu sa pretaví do konečnej spotreby a len v malej miere môže ostať vo forme úspor. Na úspory môžu tieto zvýšené príspevky premeniť predovšetkým domácnosti s vyššími príjmami. Príspevok na financovanie voľného času dieťaťa bude mať podľa NBS miernejší vplyv na výdavky verejného sektora z dôvodu nižšieho využitia tohto opatrenia.

Podľa NBS za každé minuté jedno euro tento balíček vygeneruje v ekonomike 0,68 eura. Opatrenia majú mať aj pozitívny
vplyv na celkovú ekonomiku. Centrálna banka počíta s tým, že kumulatívny príjem v reálnej ekonomike v rokoch 2022 až 2024 sa zvýši o 1,1 miliardy eur. Balíček pritom v stálych cenách stojí 1,6 miliardy eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: