Úspory domácností v Európskej únii sa počas minulého roku zvyšovali. V štvrtom štvrťroku 2020 boli podľa údajov Eurostatu o 6,6 percenta vyššie ako rok predtým.

„Hlavným dôvodom medziročného nárastu je skutočnosť, že výdavky na konečnú spotrebu domácností v EÚ boli o 7,0 % nižšie ako pred rokom,“ tvrdí Eurostat. Disponibilný príjem domácností bol pritom na konci minulého roku o 0,6 percenta vyšší ako koncom roku 2019.

Domácnosti začali pre koronakrízu viac šetriť