Európsky parlament v utorok 6. júna tohto roka zverejnil jarný prieskum Eurobarometer 2023. Z výsledkov vyplýva, že polovica respondentov z celej Európskej únie (EÚ) a 52 percent zo Slovenska vníma pokles svojej životnej úrovne a očakáva, že to tak bude aj v budúcom roku. Ďalších 29 percent opýtaných z celej EÚ a 34 percent zo Slovenska zatiaľ taký pokles nepocítilo, ale očakáva, že k nemu dôjde v priebehu nasledujúceho roka.


Takmer dve tretiny (65 %) respondentov z celej EÚ a 84 percent opýtaných na Slovensku nie sú spokojní s tým, ako ich vlastná krajina riešila krízu životných nákladov. Nespokojnosť s opatreniami, ktoré prijala na zmiernenie situácie EÚ, sa prejavila u 57 percent respondentov z celej Únie a 72 percent opýtaných na Slovensku. V súlade s tým si občania z celej EÚ želajú, aby sa Európsky parlament prioritne venoval boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (38 %).

Na Slovensku si občania želajú, aby sa Európsky parlament venoval najmä podpore hospodárstva a vytváraniu nových pracovných miest (40 %), nasleduje boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (36 %), obrana a bezpečnosť EÚ vrátane ochrany vonkajších hraníc (34 %), verejné zdravie (33 %) a poľnohospodárska politika (33 %).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: