Keď chcú rodičia čerpať dávku ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, škôlky či detských jaslí, nie je potrebné kvôli žiadosti o dávku navštevovať ošetrujúceho lekára. Žiadosť vypĺňa rodič a následne ju potvrdzuje uzavreté zariadenie. Upozornila na to Sociálna poisťovňa.


Nárok na ošetrovné má zamestnanec, živnostník, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a či osoba, ktorej vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Nárok na ošetrovné nevznikne, ak ošetrujúca osoba už poberá inú dávku nemocenského poistenia ako napríklad nemocenské alebo materské. Živnostníci dobrovoľne poistení by si mali pred podaním žiadosti o ošetrovné skontrolovať, či majú riadne a včas uhradené poistné na nemocenské poistenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: