Slovenská vláda v piatok (29. apríl) podala prvú žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy v celkovej hodnote 458 miliónov eur za splnenie prvých 14 míľnikov. O financie žiada štát presne rok od momentu, bol plán obnovy oficiálne zaslaný na posúdenie do Bruselu. Informovalo o tom tlačové oddelenie Úradu vlády SR.


Európska komisia má teraz dva mesiace na posúdenie, či boli uspokojivo splnené všetky míľniky a ciele v danej skupine. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku. V budúcich žiadostiach o platbu bude Komisia posudzovať aj fakt, či sa už splnené opatrenia nezvrátili.

Slovensko má potom pred sebou podanie zvyšných deviatich žiadostí o platbu. Najbližšia žiadosť sa bude posielať na jeseň tohto roka v celkovej hodnote 815 miliónov eur.

Je v nej spolu 16 míľnikov, z ktorých je už dnes podľa úradu vlády splnených deväť ako napríklad reforma siete nemocníc, reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií či reforma verejného obstarávania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: