Ministerstvo školstva predstavilo opatrenia zamerané na žiakov ohrozených školským neúspechom a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o prvých 15 miliónov eur z plánu obnovy pre rezort školstva, ktoré budú smerované do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania.


Ide o štyri typy investícií. Prvou je výzva na pomocných vychovávateľov do 340 materských škôl. Ďalším opatrením je doučovanie na základných a stredných školách, ktoré bude pokračovať od októbra. Rezort chce tiež podporiť školské kluby detí. Štvrtá výzva je zameraná na neštátny sektor.