Osem percent z každej povinnej poistky smeruje na účet ministerstva vnútra. To po dohode s ministerstvom financií následne tieto peniaze rozdeľuje hasičským jednotkám. Poisťovne už dlhšie tvrdia, že rozdeľovanie peňazí je netransparentné a chcú, aby sa odvod použil aj na preventívne opatrenia.

Ministerstvo financií teraz vychádza týmto hlasom v ústrety a ide zmeniť zákon o poisťovníctve. Ministerstvo vydalo predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona. „Cieľom pripravovanej zmeny ustanovenia je zvýšiť transparentnosť pri rozdeľovaní prostriedkov z osobitného účtu a najmä rozšíriť ich použitie na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd,“ tvrdí ministerstvo.

Suma, ktorú ministerstvo vnútra získa na odvode z PZP, pritom od roku 2015 pravidelne narastá. Z údajov ministerstva vnútra, ktoré na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám získal Oliver Borko zo spoločnosti EFIBA, vyplýva, že vlani odvod z PZP prvýkrát presiahol sumu 30 miliónov eur.

Odvod z PZP slúžil aj na politickú kampaň

Vlani napríklad ministerstvo nakúpilo za peniaze cisternové automobilové striekačky Iveco Daily v hodnote 36,822 milióna eur. Za nákup materiálu pre hasičské vozidlá, servis, údržbu a opravy hasičských vozidiel dalo 5,549 milióna.

Z nákupov techniky pre hasičov si často politici robili reklamnú kampaň. Peniaze z odvodu z PZP sa totiž čerpali vo veľkom v predvolebných rokoch. Napríklad v roku 2014 bolo čerpanie nulové. Vďaka tomu sa vo fonde nazbierali peniaze a v predvolebnom roku 2015 mohlo ministerstvo z fondu vyčerpať až 75,1 milióna eur. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák pravidelne pred televíznymi kamerami odovzdával hasičom po celom Slovensku nové autá.

V roku 2016 zase čerpanie prosriedkov z fondu výrazne kleslo na necelých 81-tisíc eur. V nasledujúcom roku sa nevyčerpalo nič. Výraznejšie sa peniaze znovu začali míňať až rok pred voľbami. V roku 2019 ministerstvo z peňazí od motoristov vyčerpalo 25,4 milióna eur a vlani 54,3 milióna eur.

Preventívne opatrenia môžu spomaliť rast poistného

Čo konkrétne sa bude po novom z odvodu z fondu platiť v rámci preventívnych opatrení, nie je známe. Ministerstvo financií v súčasnosti zbiera k pripravovanej novele zákona pripomienky od verejnosti. Pre poisťovne ako aj pre motoristov by však takáto zmena mohla znamenať dobrú správu. Preventívne opatrenia by mohli znížiť nehodovosť na cestách. To by potešilo poisťovne, keďže by museli platiť nižšie škody z PZP. Vďaka tomu by sa mohol zastaviť alebo aspoň spomaliť rast cien povinných poistiek.

O podobnú zmenu by poisťovne stáli aj v prípade dane z neživotného poistenia. Tú musia odvádzať zo všetkých produktov neživotného poistenia okrem PZP. Jej výška je rovnaká ako je odvod z PZP. Týchto osem percent zo zaplatených poistiek je priamo príjmom štátneho rozpočtu. Nikto preto nesleduje, ako konkrétne sú tieto peniaze použité.

Poisťovne sa usilovali o to, keď už musia daň platiť, aby vybrané peniaze boli použité na preventívne opatrenia, napríklad proti povodniam. Vlani pritom štát vybral na dani z poistenia 76,3 milióna eur.