Miera inflácie sa v júni tohto roka vyšplhala na nové maximum a stúpa už vyše pol roka. Viac ako polovica obyvateľov Slovenska tak už pocítila zmenu životného štandardu k horšiemu a až 67 percent má obavy zo zdražovania. Vyplýva to z výsledkov pracovného portálu Kariéra.sk.


Ten ďalej ukázal, že 24 percent opýtaných sa takmer vôbec neobáva dopadu na svoj doterajší životný štandard a len deväť percent nepociťuje žiadne obavy.

Viac ako polovica slovenských domácností bola nútená začať efektívnejšie hospodáriť so svojimi financiami. Na druhej strane 38 percent opýtaných pocítilo zdražovanie len minimálne a deväť respondentov nezaznamenalo žiadne zmeny vo svojom doterajšom fungovaní.

Z výsledkov ďalej vyplýva, že 65 percent respondentov si mesačne nedokáže z výplaty odložiť peniaze v takej výške, ako boli doposiaľ zvyknutí. Naopak, 35 percent opýtaných nezaznamenalo výraznejší nárast životných nákladov, tým pádom neutrpel ani ich mesačný rozpočet a dokážu usporiť rovnakú peňažnú čiastku ako doteraz.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: