Suvenír z dovolenky, špeciálne v prípade exotických prímorských krajín, môžu byť vyrobené z chránených druhov rastlín a živočíchov. Príslušníci finančnej správy sa bežne stretávajú v batožine cestujúcich s koralmi, výrobkami z krokodílej či hadej kože, alebo s tradičnou čínskou medicínou. Podľa toho, či prečin vyhodnotia ako colný priestupok alebo delikt, určia aj výšku sankcie.


Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do výšky 3 319,39 eura. Za závažné porušenie predpisov hrozí aj trestné stíhanie s možnosťou uloženia trestu odňatia slobody na dobu až osem rokov. Finančná správa preto upozorňuje cestujúcich, aby si preverili, či na dovoz suvenírov nepotrebujú napríklad príslušné povolenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: