Od 1. júla tohto roka sa zvýšila maximálna garančná dávka, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Stúpla o 234 eur mesačne. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.


Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla tohto roka do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur. V predchádzajúcom ročnom období od 1. júla 2021 do 30. júna tohto roka bolo jej maximum na úrovni 3 399 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: