Zamestnanosť v septembri tohto roka klesla až v polovici sledovaných odvetví, najviac zasiahnutý bol priemysel a veľkoobchod. Medziročný rast nominálnej mesačnej mzdy sa udržal vo všetkých sledovaných odvetviach, reálne viac však zarábali iba zamestnanci v odvetví ubytovania. Na základe svojich údajov o tom informoval Štatistický úrad SR.


Počet osôb zamestnaných v septembri medziročne rástol výraznejšie v sektore informácií a komunikácie o 4,3 percenta, viac ako dvojpercentný rast zamestnanosti mali aj doprava a skladovanie a stavebníctvo, o 0,6 percenta stúpla zamestnanosť v maloobchode a v ubytovaní.

Okrem priemyslu, kde zamestnanosť medziročne nepretržite klesá už od marca tohto roka, sa pridal veľkoobchod, predaj a oprava motorových vozidiel, činnosti reštaurácii a pohostinstiev a vybrané trhové služby. Pokles zamestnanosti v týchto odvetviach však zatiaľ nie je výrazný a pohybuje sa od 0,1 do 1,6 percenta.

Výraznejšie sa v septembri zvýšili mzdy v ubytovaní (o 17,2 % na 1 023 eur) a v stavebníctve (o 13 % na 945 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 9,3 percenta na 1 357 eur. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev bol rast miezd o 1,8 percenta na 628 eur. Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácia) spôsobil pokles reálnych miezd takmer vo všetkých odvetviach.

Pokles reálnej mzdy o 11 percent bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, o 9,9 percenta klesla reálna mzda v odvetví informácií a komunikácie. O viac ako päť percent poklesli aj reálne príjmy zamestnancov v predaji a oprave motorových vozidiel, vo veľkoobchode, v maloobchode, vo vybraných trhových službách i doprave a skladovaní. Len v ubytovaní reálne mzdy rástli o 2,6 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: