Počas februára tohto roka medziročne vzrástol počet zamestnaných osôb v šiestich spomedzi desiatich sledovaných odvetví ekonomiky. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Zamestnanosť najvýraznejšie rástla v ubytovaní o viac ako osem percent. Počet zamestnaných v tomto odvetí sa zvyšuje už jeden a pol roka, pričom sa stále iba dopĺňa stav zamestnancov, o ktorých prišli zatvorené ubytovacie zariadenia počas pandémie.


V sektore informácií a komunikácie počet zamestnaných osôb stúpol o takmer tri percentá. V ostatných odvetviach rast zamestnanosti neprekročil dve percentá. Počet zamestnaných osôb sa znížil o 2,7 percenta vo vybraných trhových službách, do jedného percenta vo veľkoobchode, doprave a skladovaní a tiež v priemysle. V odvetví priemyslu zamestnanosť posledný rok nepretržite klesá.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: