Ľudia, ktorí majú hypotéku, by mohli mať možnosť každý mesiac uskutočniť mimoriadnu splátku úveru. Dnes tento návrh do Národnej rady SR predložili poslanci Juraj Šeliga (Demokrati), Jana Žitňanská, Miroslav Kollár (všetri traja Demokrati), Milan Vetrák a Gábor Grendel (obaja Oľano).

Ak by parlament tento návrh schválil, dlžníci by mohli raz mesačne požiadať o predčasnú splátku úveru na bývanie alebo jeho časti. Maximálne môže celková výška predčasných splátok dosiahnuť 30 percent istiny úveru. Ak by niekto zaplatil viac, banka mu bude môcť už naúčtovať poplatok

Dnes zákon klientom bánk umožňuje vložiť raz do roka mimoriadnu splátku hypotéky. Táto mimoriadna splátka nesmie presiahnuť 20 percent istiny. Banky spravidla vyžadujú, aby to klienti urobili v presne stanovenom termíne – napríklad mesiac okolo podpisu zmluvy.

Poslanci túto zmenu odôvodňujú zvyšovaním úrokových sadzieb z úverov. Možnosť dávať mimoriadne splátky má zvýšiť flexibilitu pri splácaní úverov na bývanie. Poslanci navrhujú účinnosť zákona už od 1. júla tohto roku. Banky tak nebudú mať dostatok času, aby sa na túto zmenu pripravili.

Z návrhu zákona nie je presne jasné, o akú výšku istiny úveru ide. Či sa maximálna predčasná splátka, pri ktorej si banky nebudú môcť účtovať poplatok, bude odvíjať od pôvodnej istiny úveru alebo od aktuálnej istiny. Ak klient úver spláca, istina úveru, teda dlžná suma, postupne klesá.

Senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec vraví, že ani dnes banky nepostupujú jednotne. Niektoré banky počítajú maximálnu výšku predčasnej splátky z pôvodnej výšky úveru, iné sa zase riadia aktuálnou výškou istiny. Pre klientov je výhodnejšie, ak banky počítajú maximálnu výšku mimoriadnej splátky podľa pôvodnej výšky úveru, keďže v takom prípade môžu splatiť viac.

Ak niekto vloží mimoriadnu splátku úveru, klesne mu priamo istina úveru, bude teda banke dlhovať menej peňazí. Vďaka tomu zaplatí banke menej na úrokoch.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: