Rastové akcie zaznamenali za posledný rok obrovské výkyvy cien. Po krvavom roku 2022 veľká časť z nich v posledných troch mesiacoch opäť zaznamenala rast. Čo však rastové akcie vlastne znamenajú? Ako sa líšia od hodnotových a ktoré z nich majú rastový potenciál? Analytici XTB vytvorili na túto tému e-book o najzaujímavejších rastových akciách v súčasnosti!

Rastové akcie sa zvyčajne definujú ako akcie spoločností s nízkou trhovou kapitalizáciou a vysokým potenciálom rastu. Na rozdiel od svojich hodnotových náprotivkov však tieto akcie vo väčšine prípadov nevyplácajú žiadne alebo len veľmi nízke dividendy. V tomto článku preskúmame niekoľko dôvodov, prečo by táto rastová stratégia mohla byť pre investorov zaujímavá.

Jedným z hlavných dôvodov je, že rastové spoločnosti majú často inovatívne a revolučné produkty alebo služby, ktoré môžu mať vysoký potenciál rastu. Často majú aj lepšie predpoklady na expanziu na nové trhy a získavanie nových zákazníkov.

Okrem toho môžu k rastu ceny akcií prispieť aj ekonomické faktory, ako napríklad zlepšujúca sa hospodárska situácia v krajine alebo odvetví, v ktorom spoločnosť pôsobí. Vplyv na rast ceny akcií môžu mať aj pozitívne správy o odvetví alebo spoločnosti, ako napríklad nový výrobok alebo úspešné zavedenie novej technológie.

Samozrejme, rastové spoločnosti majú často nízku trhovú kapitalizáciu, čo znamená, že ich akcie bývajú volatilnejšie, a preto môžu mať väčší potenciál rastu ako akcie zavedených a dobre fungujúcich spoločností.

Výber vhodných rastových akcií si však vyžaduje dôkladné štúdium trhu a základných faktorov, ktoré ovplyvňujú rast daných spoločností. Je preto dôležité, aby investori dokázali identifikovať správne rastové spoločnosti a investovať do nich v správnom čase. Preto analytici XTB uviedli niekoľko spoločností, ktoré podľa nich môžu byť v budúcnosti úspešné. V elektronickej knihe sa dočítate o spoločnostiach, ako sú Match group, Pinterest a niekoľko ďalších.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rastových spoločnostiach, všetky informácie sú k dispozícii ZDARMA v najnovšej elektronickej knihe od analytikov XTB:

https://sk.xtb.com/e-book-top-rastove-tituly