Údaje o cenách vo výrobnej sfére za mesiac júl výrazne prekvapili, keďže ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli až o 22 %. Hlavným dôvodom takéhoto výrazného oslabenia cien, bolo skokové zdraženie cien rastlinných výrobkov v júli 2022.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov tak klesli prvýkrát od začiatku roka 2021. Výrazne vďaka vysokej báze klesali ceny rastlinných výrobkov, konkrétne ceny obilnín a olejnatých semien. Živočíšne výrobky naďalej rastú v tempe 14,4 % medziročne.

Nižšie ceny poľnohospodárskych výrobkov, hlavne rastlinných, by sa nám mohli postupne prepisovať do znižujúcej sa inflácie potravín a naďalej tlačiť hlavné čísla inflácie nadol. V stredu vyjde čísla slovenskej úrody, ktoré by mohli taktiež pozitívne prekvapiť. Prvý odhad úrody bol oproti minulým rokom pozitívny a zaznamenával rekordné čísla, kedy v prípade pšenice to bolo 5,66 ton na hektár oproti 5 ročnému priemeru 5,11, v prípade jačmeňa 5,35 ton na hektár oproti 5 ročnému priemeru 4,8 a v prípade repky olejnej to bolo 3,28 ton na hektár oproti 3,03 5 ročnému priemeru.

Ceny priemyselných výrobcov pokračujú v dezinflačných tendenciách a v minulom mesiaci zaznamenali nižšie hodnoty ako v mesiaci júl a to 5,4 %. Dodávky elektriny a vody v podnikoch začínajú mierne rásť, spolu s cenami výroby dopravných prostriedkov a iného dopravného príslušenstva.

Tempo rastu cien stavebných prác sa taktiež spomalilo, avšak stále je na vysokej úrovni 10,1 %. Na druhej strane sa nám tempo stavebných materiálov opäť zvyšuje a v minulom mesiaci bolo na úrovni 2,9 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov výrazne klesajú - ceny výrobcov na Slovensku

Marek Nemky, analytik XTB