Prieskum Coface: Spoločnosti v Číne hlásia za vlaňajší rok kratšie oneskorenia platieb. V roku 2023 očakávajú vyšší hospodársky rast.

  • Z prieskumu spoločnosti Coface vyplýva, že v roku 2022 sa s oneskorením platieb stretlo v Číne menej firiem. O omeškaní platieb hovorí 40 % respondentov, čo je o 13 % menej ako v roku 2021. Priemerné oneskorenie platieb sa v roku 2022 skrátilo z 86 na 83 dní.
  • Menej spoločností čelilo mimoriadne dlhým oneskoreniam platieb (ULPD).
  • Ako najzraniteľnejšie sa javí chemické odvetvie: ULPD presahujúce 10 % obratu hlási 34 % respondentov. V drevárskom sektore je podobný trend s nárastom z 0 % v roku 2021 na 20 % v roku 2022.
  • Pandémia a následné opatrenia boli hlavným faktorom ovplyvňujúcim firmy v roku 2022. Keďže čínska vláda zmiernila svoju politiku nulového Covid-19, podiel respondentov, ktorí očakávajú zlepšenie tržieb a peňažných tokov, sa zvýšil, čo naznačuje optimizmus, pokiaľ ide o podnikateľské prostredie v Číne v roku 2023.
  • Coface očakáva zrýchlenie rastu HDP Číny v roku 2023 na 4 až 5 %.

Čínske spoločnosti sú čoraz optimistickejšie, pokiaľ ide o podnikateľské prostredie a obchodné vzťahy. Ako ukazuje najnovší prieskum spoločnosti Coface, vlani sa s omeškaním platieb stretlo len 40 percent firiem, čo je o 13 % menej, ako tomu bolo v roku 2021. Dokonca pre tento rok aj vzhľadom na ukončenie štátnej politiky nulového Covid-19, očakávajú ďalšie zlepšenie. „Hoci firmy čelili v roku 2022 hospodárskemu spomaleniu v dôsledku vlny Omicron, ako aj následnému prísnemu lockdownu, úverové podmienky sa v priebehu roka predĺžili. Čínske firmy museli byť flexibilnejšie, keďže ich zákazníci potrebovali viac času na uskutočnenie platieb v podmienkach obmedzenej likvidity a obmedzenej mobility, ktoré narušili platobné procesy. Priemerné lehoty splatnosti sa zvýšili zo 77 dní v roku 2021 na 81 dní v roku 2022,“ konštatuje na základe prieskumu Bernard Aw, hlavný ekonóm spoločnosti Coface pre Áziu a Tichomorie. Nadnárodná spoločnosť je globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Čínske firmy sa spamätali z pandémie. Problémy s platbami sú malé
Archív: Coface

Oneskorenie platieb sa znížilo

Keďže spoločnosti ponúkali dlhšie platobné podmienky, menej respondentov hlásilo  v roku 2022 oneskorené platby: podiel respondentov, ktorí hlásili oneskorené platby, klesol z 53 % v roku 2021 na 40 %, čo je najmenší podiel za posledných päť rokov.

Prieskum tiež ukázal, že menej spoločností zaznamenalo mimoriadne dlhé oneskorenie platieb (ULPD) presahujúce 2 % ročného obratu. Po výraznom náraste v roku 2021, keď takéto oneskorenia hlásilo 64 % respondentov, tento podiel klesol na 36 %, čo je najmenej od roku 2016. „Keďže podľa skúseností spoločnosti Coface 80 % ultra dlhých oneskorení platieb nie je nikdy zaplatených, peňažný tok spoločnosti môže byť ohrozený v prípade, ak tvoria podiel na ročnom obrate vyšší ako 2 %,“ spresňuje Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko.

Ohrozený chemický a drevársky sektor

Vlani až 34 % respondentov z chemického sektora uviedlo, že ich ULPD tvoria viac ako 10 % obratu, čo je o 8 percentuálnych bodov viac ako v roku 2021. To je aj najvyššia hodnota spomedzi všetkých 13 odvetví. Finančné zdravie sa zhoršilo tiež drevárskemu sektoru. Viac respondentov tohto odvetvia uviedlo nárast hodnoty záväzkov po lehote splatnosti (40 % z 33 % v roku 2021).

Miernejšia politika voči developerom

Po reštriktívnej politike s prísnejšími pravidlami financovania pre developerov čínska vláda zmiernila svoj tvrdý postoj voči developerom, najmä ku koncu roka 2022, keď v novembri prijala významný 16-bodový balík opatrení. Stavebníctvo však zostáva sektorom s najdlhšími meškaniami platieb, ktoré v podmienkach korekcie na trhu s bývaním dosahujú 96 dní.

Ako hlavný dôvod oneskorenia platieb uviedlo 30 % respondentov naprieč sektormi rastúce ceny surovín, kým v roku 2021 to bolo len 23 %. Prudký nárast cien komodít po vojne na Ukrajine a pretrvávajúci tlak na dodávateľský reťazec viedli k prudkému nárastu cien vstupov v roku 2022, čo zvýšilo tlak na financie spoločností,“ dodáva Ján Čarný.

Optimistické predpovede

Prísna politika čínskej vlády počas pandémie vlani výrazne zasiahla všetky firmy. No kým pre 24 %, resp. 23 % respondentov boli hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi peňažné toky a tržby rastúce ceny surovín a pokles dopytu, pre 61 % respondentov zohrával najväčšiu úlohu vplyv nedostatočnej pracovnej sily v dôsledku protipandemických opatrení.

Očakávania predaja a peňažných tokov v nasledujúcich 12 mesiacoch ukázali väčší optimizmus, aj keď skromnejší. Počet tých, ktorí očakávajú zlepšenie výsledkov predaja v nasledujúcom roku, sa zvýšil zo 44 % v roku 2021 na 50 % v roku 2022. Nárast tých, ktorí predpokladajú zlepšenie peňažných tokov, bol väčší, a to z 27 % v roku 2021 na 49 % v roku 2022.

Respondenti sú čoraz optimistickejší, pokiaľ ide o ekonomické vyhliadky v nasledujúcich 12 mesiacoch. Dôležitý podiel na tom má aj rozhodnutie čínskej vlády koncom roka 2022 zrušiť svoju politiku nulového Covid-19. Podiel respondentov, ktorí očakávajú vyšší hospodársky rast, sa zvýšil zo 68 % v roku 2021 na 84 %,“ dodáva Ján Čarný. Spoločnosť Coface očakáva, že rast HDP Číny sa v roku 2023 zrýchli na 4 % až 5 %.