Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj v úvode letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka však tržby stále nedosahujú, hoci dynamika ich medziročného poklesu sa predsa len zmierňuje a v porovnaní s aprílom, kedy prepad tržieb zaznamenal svoj vrchol, je už menej ako polovičná. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.

Maloobchodné tržby sa v júli podľa Štatistického úradu zvýšili o 0,9% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného poklesu sa zmiernila z -5,1% na -4,4%. Tržby domáceho maloobchodu tak ostávali blízko úrovne spred pandémie, keď oproti júlu 2019 boli nižšie len o zanedbateľných 0,3%. Na druhej strane, oficiálne čísla naďalej nafukuje metodická zmena, ku ktorej Štatistický úrad pristúpil v úvode tohto roka. Vtedy rozšíril počet reportujúcich jednotiek v predaji pohonných hmôt, čo podľa našich odhadov mohlo celkové tržby maloobchodu technicky zdvíhať o 2 i viac percent.

Tržby z predaja pohonných hmôt si i vďaka tomu medziročne polepšili až o 33,1%. Okrem pohonných hmôt (kde mal rast prevažne len technický charakter) medziročne vyššie tržby (v stálych cenách) zaznamenali už len predajcovia výpočtovej techniky (15,6%) a tovaru pre kultúru a rekreáciu (4,0%). Aktuálne zotavenie tržieb v maloobchode (a zmiernenie medziročného poklesu tržieb) je ťahané oboma segmentami – potravinovým i nepotravinovým. S výnimkou vyššie zmienených časti maloobchodu však jeho väčšina ostáva v medziročnom porovnaní stále v červených číslach, najvýraznejšie predajne s ostatným tovarom pre domácnosť (nábytok, železiarstva, domáce spotrebiče – o 12,8%) a špecializované predajne potravín (-10,9%).

Kým obchody s vybavením pre domácnosť narážajú na ochladenie realitného trhu, ktoré so sebou nesú vyššie úrokové sadzby, špecializované predajne potravín najskôr narazili na svoju nižšiu cenovú konkurencieschopnosť – v čase rekordnej inflácie sa cena potravín dostáva u mnohých spotrebiteľov do popredia a presúva časť spotrebiteľov k obchodným reťazcom, ktoré vedia lepšie využiť výnosy z rozsahu a byť tak cenovo konkurenčnejšie.

Úvod letnej dovolenkovej sezóny priniesol slovenským hotelom a reštauráciám ľahké poklesy tržieb. Jedným z dôvodov by mohlo byť aj opätovne (po pandémií) rastúci záujem dovolenkárov o zahraničné destinácie, či nižší záujem o dovolenky u časti domácnosti v dôsledku infláciou napätých rodinných rozpočtov. Tržby reštaurácií sa tak v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 2,8% (sezónne očistené), tržby hotelov o necelé percento (sezónne očistené). Tržby hotelov boli medziročne nižšie o 3,3%, v porovnaní s júlom 2019 o 7,8%. Tržby reštaurácií boli naopak medziročne vyššie o 8,4%, v porovnaní s júlom 2019 o 1,2%.

Tržby z predaja a údržby áut sa po dvoch mesiacoch ľahkého poklesu opäť vrátili k medzimesačnému rastu, keď boli v porovnaní s júnom vyššie dokonca až o 8% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila z 13,8% na 24,6%, pričom v porovnaní s júlom 2019 boli vyššie o 18,1%. Tržby z predaja áut tento rok najskôr nafukuje predovšetkým realizácia odloženej spotreby, ktorú umožnilo uvoľnenie úzkych hrdiel v európskom automobilovom priemysle.

Výhľad

Spotreba domácnosti síce bude naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a mala by tak ostať utlmená aj v nasledujúcich mesiacoch, svoje dno už najskôr našla. Očakávané zmiernenie inflácie a opätovne obnovenie mierneho rastu reálnych príjmov domácnosti by mohlo smerom k záveru roka stabilizovať spotrebu, nízke úspory domácnosti i vyššie úroky však najskôr budú brániť jej rýchlemu zotaveniu. Oproti silnému záveru minulého roka tak tržby maloobchodu budú najskôr vykazovať medziročné poklesy aj počas väčšiny zbytku tohto roka.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank