Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v stálych cenách sa v prvom kvartáli medziročne zvýšil o 0,2 percenta. „Výkon ekonomiky v prvom štvrťroku sa tak medziročne nezhoršil, stále však nedosiahol úroveň predpandemického roka 2019,“ uviedol Štatistický úrad SR.

„Rozhodujúci podiel na výsledku mal najmä rast zahraničného dopytu, ktorého dynamika z predchádzajúcich dvoch štvrťrokov zrýchlila na hodnotu medziročného rastu o 10 %. Napriek pandémii a nepriaznivej epidemiologickej situácii bol počas 1. štvrťroka viditeľný návrat mierneho oživenia ekonomiky, ktoré prišlo po poklesoch zaznamenaných počas všetkých štyroch štvrťrokov minulého roka,“ informoval Štatistický úrad.