Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v stálych cenách sa v prvom kvartáli medziročne zvýšil o 0,2 percenta. „Výkon ekonomiky v prvom štvrťroku sa tak medziročne nezhoršil, stále však nedosiahol úroveň predpandemického roka 2019,“ uviedol Štatistický úrad SR.

„Rozhodujúci podiel na výsledku mal najmä rast zahraničného dopytu, ktorého dynamika z predchádzajúcich dvoch štvrťrokov zrýchlila na hodnotu medziročného rastu o 10 %. Napriek pandémii a nepriaznivej epidemiologickej situácii bol počas 1. štvrťroka viditeľný návrat mierneho oživenia ekonomiky, ktoré prišlo po poklesoch zaznamenaných počas všetkých štyroch štvrťrokov minulého roka,“ informoval Štatistický úrad.

Ekonomika mierne rástla, za obdobím spred pandémie stále zaostáva