Metaverse index, ktorý spolu so svojimi kolegami-analytikmi Wonderinterest Trading zostavujeme pravidelne od roku 2019, pokračuje aj v tomto roku vo výraznom raste. Od začiatku roka sa hodnota spoločností v ňom zahrnutých zvýšila o viac ako 30 %.

Index bol najviac ťahaný predovšetkým akciami technologickej spoločnosti Nvidia. Od januára 2024 Nvidia zvýšila svoju hodnotu suverénne najviac zo všetkých titulov zaradených do indexu Metaverse, konkrétne o 95,75 %. Jej výkonnosť v medziročnom vyjadrení je tiež impozantná: +252,1 percenta. Hoci v medziročnom raste predbehla Nvidiu spoločnosť Coinbase, výrobca čipov má vo väzbe Metaverse Indexu druhú najvyššiu váhu (po spoločnosti Microsoft).

Pandémia „naštartovala“ tech firmy, efekt stále trvá

Spoločnosti zahrnuté do indexu Metaverse sa v uplynulých piatich rokoch stretli s rôznymi výzvami. Jednou z hlavných neistôt bola kríza štátnych dlhov, ktorá priniesla do svetového hospodárstva veľkú neistotu. Na začiatku tejto krízy nebolo jasné, ktoré spoločnosti alebo sektory prežijú a ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. Predpokladalo sa, že farmaceutický priemysel bude mať prospech, pretože dopyt po vakcínach na ochorenie kravského chrípky výrazne vzrastie.

Avšak neskôr sa ukázalo, že jedným z veľkých víťazov tejto krízy budú technologické spoločnosti. Počas pandémie sa celé odvetvia ekonomík dostali do režimu „homeoffice“, keďže vlády postupne obmedzovali ich aktivity. Dopyt po riešeniach, ktoré by umožnili prácu z domu, rapídne vzrástol. Technologické spoločnosti tak poskytovali riešenia pre túto novú realitu, tam, kde to bolo možné.

Umelá inteligencia valcuje trh

Bolo jasné, že niektoré odvetvia, ako služby, vzdelávanie alebo administratíva, dokázali úspešne fungovať aj v online prostredí. Zatiaľ čo tradičné priemyselné odvetvia zápasili s ťažkosťami, technologický sektor zažíval výrazný nárast. S tým narastal aj tlak na poskytovanie stále pokrokovejších riešení, ktoré by umožnili užívateľom zostať v „online“ režime aj po skončení pandémie.

Vzostup umelej inteligencie bol jedným z dôsledkov tohto vývoja, pričom za posledné desaťmesačné obdobie zaznamenala neuveriteľný rozvoj. Stále viac rutinných úloh v rôznych odvetviach sa nahradzuje asistentmi AI. Tento trend tiež podporuje rast metaverse, virtuálneho sveta, ktorý stále účinnejšie konkuruje reálnemu svetu v mnohých oblastiach. To vytvára priaznivé podmienky pre nadpriemerný rast technologických firiem.

Nvidia kraľuje

Úspech firiem z Metaverse indexu je dobre ilustrovaný príbehom spoločnosti Nvidia, ktorá dosiahla trhovú kapitalizáciu vo výške 2,36 bilióna dolárov. Týmto sa Nvidia radí na tretie miesto v celosvetovom rebríčku, pred ňou sú len Microsoft (3,2 bilióna USD) a Apple (2,7 bilióna USD).

Čo stojí za úspechom spoločnosti Nvidia? Podľa našej analýzy je to jednoznačne rýchly rozvoj umelej inteligencie. Bez čipov, ktoré Nvidia dodáva na trh, by takýto vývoj umelej inteligencie bol prakticky nemožný. Čipy spoločnosti Nvidia sú schopné prenášať obrovské množstvo údajov a dokážu ich neuveriteľne rýchlo spracovať. Inými slovami, firmy, ktoré chcú na trhu poskytovať kvalitné služby založené na AI, sa bez produktov Nvidia nezaobídu. To je kľúčové pre ich vlastný úspech.

Wonderinterest Trading-Lacenova-Nvidia narastla za rok o 252 percent

Zdroj: Google

Tech boom trvá

Očakáva sa, že súčasný rozmach je len začiatkom. Technologická výskumná spoločnosť Gartner predpokladá, že celosvetové výdavky na umelú inteligenciu a súvisiaci softvér sa zvýšia zo 124 miliárd dolárov v minulom roku na takmer 300 miliárd dolárov do roku 2027. Celosvetové výdavky na umelú inteligenciu sa do piatich rokov viac ako zdvojnásobia. V tejto súvislosti sa zdá, že spoločnosti Nvidia čakajú prosperujúce časy, najmenej v najbližších rokoch.

S rozmachom akéhokoľvek trhu však prichádzajú aj konkurenti, ktorí sa do neho zapájajú. Otázkou je, či sú produkty spoločnosti Nvidia dostatočne jedinečné, aby odolali konkurenčnému tlaku ešte nejaký čas. Napriek tomu, aké bude konkurenčné prostredie na trhu s čipmi, súčasný vývoj naznačuje, že technologické spoločnosti budú aj naďalej hrať kľúčovú úlohu vo svetovej ekonomike. Je pravdepodobné, že sa k nim pridajú aj technológie súvisiace s virtuálnymi menami, nakoľko sa očakáva rastúci dopyt zo strany spotrebiteľov aj podnikov v tomto odvetví.

Komentár hlavnej analytičky Wonderinterest Trading OIívie Lacenovej