Priemerná mesačná mzda zamestnancov na Slovensku počas 2. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 7,4 % na 1 291 eur, reportuje Štatistický úrad SR. Dodáva však, že životné náklady sa zvyšovali ešte rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd. Po zohľadnení rastu cien mzda na Slovensku podľa štatistikov medziročne reálne poklesla o 4,5 %. „Aktuálna vysoká inflácia tiež spôsobila, že reálny prepad (miezd) v 2. štvrťroku 2022 bol najvyšší za posledných 22 rokov,“ upozorňuje ŠÚ SR.


V tomto kontexte môžeme za paradoxný označiť fakt, že objem peňazí, ktoré si dokážu ľudia na Slovensku odložiť, neustále rastie. Ku koncu júla dosahovali vklady obyvateľstva v komerčných bankách úroveň 43,1 miliardy eur. Pred rokom to bolo 42,6 a pred dvoma rokmi 39,1 miliardy eur, prezrádzajú dáta Národnej banky Slovenska.

Mzdy nestíhajú inflácii, bežným účtom to nevadí
Foto: Pexels.com / Carlos Pernalete Tua

Stále viac peňazí pritom držia Slováci na bežných účtoch, ktoré sú v drvivej väčšine prípadov úročené nulou. Kým v júli 2020 tvoril podiel úložiek na bežných účtoch 54 % z celkovej sumy vkladov, na konci júla 2022 to bolo už 63 %. Znamená to, že ľudia na Slovensku v stále väčšej miere nechávajú svoje úspory „požierať“ infláciou. Na bežných účtoch je totiž vhodné držať ako rezervu troj- až šesťnásobok mesačných výdavkov, ostatné peniaze je lepšie investovať. Na Slovensku však v prepočte na jedného obyvateľa (vrátane novorodencov) držíme na bežných účtoch 4 946 eur.

(Autor: Filip Louženský, analytik Portu)