Národná banka Slovenska zaregistrovala spoločnosť Finax ako poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte. Ide o prvú nebankovú firmu na Slovensku, ktorá takúto licenciu má.


Zákon o platobných službách definuje, že službou informovania o platobnom účte sa rozumie online služba prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré sú prístupné online prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu a ktoré má používateľ platobných služieb vedené u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb.

Klienti firmy, ktoré môžu poskytovať túto službu, si tak môžu prostredníctvom aplikácie danej spoločnosti pozrieť svoj bankový účet.

Finax v súčasnosti ponúka klientom možnosť investovať cez internet do ETF fondov. Za vznikom spoločnosti stoja Juraj Hrbatý a Radoslav Kasík.