Ceny priemyselných výrobcov pre domáci tuzemský trh v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v máji klesli o -1,9% a klesajú už tretí mesiac za sebou.

V medziročnom porovnaní boli tuzemské výrobné ceny v máji vyššie o 17,1%, pričom v apríli rástli o 14,2%. Výrobná inflácia v tuzemsku sa teda o niečo zrýchlila.

Veríme, že by malo ísť o dočasný jav, ktorý sme pozorovali už napríklad aj v januári aj keď nie v takomto rozsahu. Celkový výsledok ovplyvňoval najmä vysoký medziročný nárast výrobných cien v dodávkach elektriny a plynu. V máji to bol medziročný prírastok o 46%. Inflácia vo výrobnej sfére však prudko klesá aj susednom Česku alebo v Nemecku. A aj preto sa dá predpokladať, že podobný trend v ďalších mesiacoch prevládne aj u nás.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli v máji medziročne vyššie o 3,8% a inflácia v poľnohospodárstve spomalila z aprílových 9,1%. Na začiatku roka pritom táto „poľnohospodárska“ inflácia dosahovala takmer 35%. Dynamicky zatiaľ rastú ešte niektoré ceny živočíšnych produktov.

Naopak ceny rastlinnej prvovýroby sú medziročne o takmer 20% nižšie. Toto je tiež priaznivým signálom pre ďalší cenový vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Dúfajme, že v ďalších mesiacoch sa tento trend potvrdí a súčasne prejaví naprieč celou výrobno – obchodnou vertikálou. A okrem iného tak prispeje aj k ďalšiemu zvoľneniu celkovej spotrebiteľskej inflácie, ktorá už teraz postupne klesá.

Pokles cien rastlinnej prvovýroby môže prispieť k zvoľneniu inflácie
Zdroj: ŠÚ SR

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB