Pokles maloobchodných tržieb v marci bol o niečo vyšší než sme očakávali. Maloobchodné tržby klesli o -6,0 %, pričom vyšší pokles sme naposledy videli vo februári 2021, keď u nás vrcholila druhá vlna pandémie COVID-19. Významný príspevok k tomu mali opäť najmä nešpecializované predajne, hyper- a supermarkety s reálnym poklesom o viac než 5,8 % r/r.

V nasledujúcom období očakávame ďalšie klesanie reálnej spotreby domácnosti, ktoré sa prejaví ďalšími poklesmi tržieb v niektorých druhoch maloobchodu, ale aj v službách. Nominálne môžu síce spotreba a tržby v maloobchode rásť, ale tento rast nebude stíhať za infláciou.

Zvýšená inflácia, klesajúca miera úspor a pokles reálnych miezd budú domácnosti musieť naďalej vo väčšej miere zohľadňovať pri plánovaní svojich nákupov. Nákupy budú obmedzovať najmä v oblastiach, ktoré nie sú potrebné pre ich každodenný život. Pokles spotreby v tomto roku bude negatívne pôsobiť na rast HDP, ale tento efekt by mali kompenzovať investície podporené európskymi peniazmi z Plánu obnovy a eurofondov.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne