Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách preto slabnú, v októbri sa pritom ich pokles ešte viac zintenzívnil. V poslednom mesiaci sme pritom mohli pozorovať aj pomerne významný úbytok vkladov obyvateľstva, čo len naznačuje, že časť domácnosti by stále mohla tlmiť pokles svojej spotreby na úkor svojich úspor.

Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (v stálych cenách) v októbri znížili až o 1,7% (sezónne očistené). Vďaka o niečo priaznivejšiemu bázickému efektu (čiastočné pandemické zníženie tržieb počas jesene minulého roka) sa ich pokles v medziročnom porovnaní predsa len ľahko zmiernil z 4,9% na 4,4%. Októbrový pokles bol však výraznejší ako naše pôvodne očakávania i očakávania, ktoré vyplývali z neúplných údajov Ekasy. Napriek tomu sa tržby udržali nad predpandemickou úrovňou z októbra 2019, hoci už len jemne, o 0,4%. Jemne nižšie tržby ako pred pandémiou pritom prekvapivo hlási zvyčajne stabilnejší segment predaja potravín (najmä v dôsledku ústupu menších špecializovaných predajní potravín).

Októbrový pokles tržieb slovenských obchodníkov mal plošný charakter a zasiahol ako potravinový, tak i nepotravinový segment. Jedinými dvomi zložkami maloobchodu, ktoré si pripísali ľahký medzimesačný nárast tržieb (po zohľadnení sezóny) bol predaj pohonných hmôt a predaj na trhoviskách. Obe tieto zložky spotreby však vykázali medziročne nižšie tržby, trhoviská dokonca až o 21,3%. čo bol najvýraznejší medziročný pokles spomedzi všetkých časti maloobchodu. V medziročnom porovnaní rástli tržby najmä v predajcom výpočtovej techniky v špecializovaných predajniach (15,8%), predajcom ostatného tovaru (drogéria, odevy, obuv, lekárne, kvetinárstva atď – o 3,6%) a menším špecializovaným predajcom potravín (3,7%). Dvojciferný medziročný pokles tržieb si naopak pripísali internetové obchody (o 11,8%). Treba však poznamenať, že aj v dôsledku vyššej porovnávacej bázy z pandemického obdobia, keď pandémia ešte aj minulý rok čiastočne presúvala tržby z kamenných prevádzok do online sveta. V porovnaní s obdobím spred pandémie (október 2019) boli práve internetové obchody jedinou zložkou maloobchodu, ktorá si pripísala dvojciferný nárast tržieb (10,9%). To len potvrdzuje, že napriek medziročnému poklesu tržieb, pandémia systematicky presunula časť tržieb z kamenných prevádzok do online sveta. Podobné pozorujeme aj v potravinovom segmente, kde síce v medziročnom porovnaní vidíme pokles tržieb u veľkých obchodných sietí a jemný nárast u malých špecializovaných prevádzok potravín, pandémia však v úhrne tržby z predaja potravín predsa len presunula viac smerom k veľkým reťazcom – v porovnaní s októbrom 2019 tu boli tržby vyššie o 0,6%, zatiaľ čo v malých špecializovaných predajniach potravín klesli o 10,6%. Od približne mája pritom opäť pozorujeme rýchlejší pokles tržieb u malých predajcov, čo najskôr súvisí s vyššou citlivosťou spotrebiteľov na cenu v čase rekordne vysokej inflácie.  

Október potvrdil klesajúci trend v hoteloch (medzimesačne o 7,5% – sezónne očistené), tržby v reštauráciách sa však už, trocha prekvapivo, stabilizovali (medzimesačný nárast o 2,3% – sezónne očistené). V medziročnom porovnaní do rovnice opäť vstupuje pandémia a pandemické obmedzenia minulý rok na jeseň. Medziročný rast tržieb hotelierov sa tak zrýchlil z 22,1% až na 54,0%, reštaurácie obnovili po 4 mesiacoch medziročný rast tržieb – o 10,9%, po tom, čo sa ich tržby v septembri medziročne znížili o 13,5%. Viac o skutočnej úrovni tržieb preto opäť napovie porovnanie s októbrom 2019, t.j. rovnakým mesiacom posledného roka pred vypuknutím pandémie – tržby hotelov boli nižšie o 1,0%, tržby reštaurácii o 8,8% (predpokladáme, že najmä z dôvodu tržieb „menučkových“ reštaurácií).

V októbri už nerástli ani tržby z predaja a údržby áut. Tie sa v porovnaní so septembrom znížili o 1,5% (sezónne očistené). Napriek tomu, dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 5,2% na 8,6% (v samotnom predaji áut z 11,2% na 16,9%), keď podobne ako v prípade hotelov a reštaurácií fungoval silný bázicky efekt (a pandemické obmedzenia minulý rok). V porovnaní s predpandemickým obdobím (október 2019) sa tržby z predaja a údržby áut prepadli až o 9,0%, v samotnom predaji áut o 9,2% (v septembri ešte ľahko rástli).

Výhľad: Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude naďalej narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie. Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku. Protiinflačné opatrenia vlády budú tento rok výpadky reálnych príjmov domácnosti tlmiť pravdepodobne len čiastočne. Vysoké ceny a nízka spotrebiteľská dôvera by mohli oslabiť aj vianočné tržby slovenských obchodníkov. Predpokladáme, že sila vianočného efektu by mohla byť miernejšia ako zvyčajne. Naopak, v dôsledku vysokých cien by sa opätovne mohol posilňovať efekt povianočných výpredajov (viac spotrebiteľov môže vyčkávať na posezónny pokles cien), ktorý naopak posledné roky skôr oslabovali pandemické obmedzenia (domácnosti nečakali na povianočné výpredaje, keďže sa zvyčajne obávali povianočnej uzávery časti maloobchodu).

Ľubomír Koršňák, ekonóm UniCredit Bank Czech republic and Slovakia