Poistenie majetku uzavreté pred niekoľkými rokmi už dnes nemusí postačovať na plné krytie opráv, ak dôjde ku škode. Tieto náklady majiteľom domov a bytov ovplyvňuje zvyšovanie cien stavebných materiálov a prác. Podľa poisťovne KOOPERATIVA narástli ku koncu roka 2021 v medziročnom porovnaní až o rekordných 7,5 %.

Či už ide o havarijný stav s prasknutým vodovodným potrubím, požiar alebo poškodenú strechu domu víchricou, podstatou poistenia nehnuteľnosti je zabezpečiť financie potrebné na uvedenie škody do pôvodného stavu.Pôvodné podmienky v poistných zmluvách, dnes už vo väčšine prípadov nebudú postačovať na pokrytie reálnych nákladov na opravu. Ceny stavebných materiálov a služieb totiž rástli minulý rok najvýraznejšie za ostatnú dekádu. Pre porovnanie, hovoríme až o takmer trojnásobnom raste oproti predchádzajúcemu obdobiu,“ uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová. Zatiaľ čo medzi rokmi 2019 a 2020 sa ceny v tomto segmente zvyšovali „iba“ o 2,7 %, pred pár mesiacmi dosiahli medziročný rast až o 7,5 %.

Poisťovne preplatia len časť faktúry za opravu

Prax poisťovní ukazuje, že pre neaktuálnosť poistnej zmluvy nie je možné preplatiť klientom celú výška opráv škody na nehnuteľnosti a časť opráv si musia hradiť na vlastné náklady. Dôvod býva vo väčšine prípadov podpoistenie, teda situácia, kedy je aktuálna hodnota domu či bytu vyššia než suma uvedená v poistnej zmluve. Znamená to, že ak máte poistenú nehnuteľnosť napríklad na 80 %, aj pri vzniknutej škode dostanete od poisťovne 80 % sumy oproti situácii, keby ste bola vaša zmluva aktualizovaná.

Ceny opráv domov a bytov narástli o 7,5 %, dotknú sa aj poistiek

Automatická aktualizácia zmluvy

Jednou z možností, ako si zabezpečiť plnohodnotné preplatenie opráv, je dohodnutie si tzv. indexácie poistnej sumy. Poisťovňa každý rok na základe zverejňovaného rastu indexu cien stavebných prác a materiálov upravuje poistnú sumu aj cenu poistky. Výhodou je, že tento prepočet prebieha automaticky, čiže klient na to nezabudne a jeho zmluva je vždy aktuálna. Úprava cien poistného na základe indexácie je z pohľadu klientov v zásade nepatrná v porovnaní s benefitom, aký aktualizácia prinesie, keď dôjde ku škode.

Podľa údajov poisťovne KOOPERATIVA je bežné, že niektorí klienti majú poistné zmluvy na majetok staré aj viac ako desať rokov a poistné sumy vychádzajú z cien nehnuteľností v tom čase. Ak klienti aktualizácii poistnej zmluvy doteraz nevenovali pozornosť, vzhľadom na výrazný nárast inflácie by tento krok nemali odkladať.

Skontrolovať si poistnú zmluvu však poisťovňa odporúča už aj pri výrazne novších zmluvách. „Niekoľkoročné zmluvy nedokážu byť klientom takou finančnou oporou, s akou rátali pri ich uzatvorení. V období, kedy sa ceny citeľne zvyšujú, odporúčame čo najskôr kontaktovať poisťovňu a zmluvu zmeniť,“ dopĺňa Silvia Nosková Illášová.  

Online kalkulačka domáceho poistenia

Obraz o tom, ako v súčasnosti vychádza poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ponúka aj poisťovňa KOOPERATIVA cez digitálnu kalkulačku na svojej stránke. Stačí si v nej zadefinovať vaše parametre, vrátane aktuálnej trhovej hodnoty majetku a výšky, na ktorý si ho chcete nechať poistiť. Cez tento jednoduchý nástroj získate na pár klikov prehľad, koľko vás bude stáť domáca poistka, plnohodnotne pokrývajúca všetky opravy v prípade škody. Takisto si môžete prepočítať, do akej miery je (ne)aktuálna vaša existujúca poistka.

Ceny opráv domov a bytov narástli o 7,5 %, dotknú sa aj poistiek