Čím v horšej finančnej situácii sa niekto nachádza, tým má menšiu ochotu dať sa zaočkovať. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry 2muse pre 365.bank, ktorý sa uskutočnil začiatkom februára.


Viac ako tretina tých, ktorí sú na tom finančnej najhoršie, sa jednoznačne ohradzuje proti očkovaniu. „Dôvodom takéhoto vnímania môže byť priveľká frustrácia, ktorá vedie k tomu, že ľudia nevidia v očkovaní nádej alebo zmysel. V takomto psychickom stave väčšinou vnímajú zúžené možnosti a nedokážu uveriť, že existuje aj niečo, čo im dokáže pomôcť. Úlohu pritom môže zohrávať i strach o zdravie, obava z niečoho nového a nepoznaného či nedostatok informácií o dlhodobých účinkoch vakcíny, prípadne nedôvera v autority. Názor na očkovanie sa však ešte môže formovať v čase, kým toto rozhodnutie nebude pre konkrétneho človeka aktuálne,“ povedala psychologička Júlia Šichmanová.