Maloobchodné tržby skončili o niečo nižšie, ako sme očakávali, keďže v júli medziročne klesli o 4,4 %. Na medzimesačnej báze maloobchodné tržby vzrástli o 0,9 %. Pokles maloobchodných tržieb (medziročne) bol zaznamenaný už šiesty mesiac po sebe, hoci naďalej pozorujeme spomalenie dynamiky negatívneho vývoja.

Pokles bol zaznamenaný v 6 z 9 podkategórií maloobchodu, pričom už tradične v najvýznamnejšej kategórii (tržby v nešpecializovaných predajniach ako sú supermarkety, ktoré majú viac ako 40 % z celkového obratu odvetvia) sa znížil o 4,3 % r/r. Tržby tiež klesali v maloobchodných špecializovaných predajniach s ostatným tovarom (obuv, textil či drogéria) o 6,9 %. Ďalším výraznejším dopadom bol takmer 13% pokles obratu v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť, medzi ktoré patria hobbymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektroniky. Na druhej strane tržby v špecializovaných predajniach počítačov a komunikačnej techniky vzrástli o viac ako 15 %.

Maloobchodné tržby tak naďalej čelia tlaku napriek medziročnému nárastu priemerných hrubých miezd, ktoré rástli v druhom štvrťroku vo všetkých odvetviach ekonomiky. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla o 9,9 %, čo je druhé najrýchlejšie tempo za pätnásť rokov. Mzdy však stále nedokážu držať krok s vysokou infláciou, čo viedlo k poklesu reálnych miezd o 2,0 %. Priemerná nominálna mesačná mzda sa v prvom polroku 2023 medziročne zvýšila o 9,7 %, pričom reálna mzda klesla o 3,4 %.

Miera úspor z disponibilného dôchodku tak zostáva v súlade s vývojom reálnych miezd stále na veľmi nízkej úrovni. Miera úspor dosiahla v druhom štvrťroku len 2,7 % (sezónne očistené a bez peňazí v dôchodkovom sporení), čo naznačuje, že domácnosti sú stále v diskomfortnej situácií.

V dôsledku pretrvávajúcej vysokej inflácie, nižšej miery úspor a klesajúcich reálnych miezd budú musieť domácnosti aj naďalej pri plánovaní svojich nákupov brať tieto faktory do úvahy. Tento predpoklad potvrdzuje fakt, že signifikantné poklesy vidíme v predajniach ako sú hobymarkety, prípadne predajne nábytku. Domácnosti tieto nákupy presúvajú do budúcnosti.

Za celý rok 2023 očakávame rast nominálnych miezd na úrovni 10 %. Rast bude ťahaný predovšetkým verejným sektorom (napríklad zvýšenie miezd učiteľov o 10 % v januári a ďalších 12 % v septembri). V budúcom roku by sa reálne mzdy mohli vrátiť do jemného plusu, čo domácnostiam vráti širší nákupný apetít a podporí celkovú spotrebu domácnosti.

Prepad maloobchodných tržieb v júli pokračoval a miera úspor ostáva naďalej nízka
Zdroj: SLSP, ŠÚ SR

Maloobchodné tržby boli v prvých siedmych mesiacoch tohto roka pod výrazným tlakom a klesali vo všetkých mesiacoch okrem januára. Utlmená spotreba domácností v maloobchode bola kvôli náročnému makroekonomickému prostrediu očakávaná a reálny pokles tržieb v maloobchode pôsobí v konečnom dôsledku naďalej protiinflačne.

Pokles spotreby tovarov sa premietol do celkovej spotreby domácností v rámci štvrťročného HDP a zápornú úroveň celkovej spotreby domácností očakávame aj v druhej polovici roka. Napriek náročnému makroekonomickému prostrediu však stále očakávame, že rast HDP v roku 2023 dosiahne 1,5 %.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne