Prepad maloobchodných tržieb v júni spomalil na 5,1 %, čo po májovom poklese o 8,5% predstavuje pozitívny vývoj trendu. Medzimesačne maloobchodné tržby rástli v júni o 0,3 % a možno konštatovať, že tržby skončili mierne nad očakávaniami. Maloobchodné tržby majú za sebou náročný prvý polrok, keď okrem januára, v ktorom stagnovali, klesali postupne vo všetkých ostatných mesiacoch, pričom najhlbší prepad zaznamenali v apríli a to o viac ako 10 % medziročne. Celkovo za prvý polrok 2023 maloobchodné tržby poklesli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 5,7 %.


Tradične klesali tržby vo váhovo najdôležitejších nešpecializovaných predajniach (hyper- a supermarkety) o 6%, pričom nešpecializované predajne sa podieľajúc na viac ako 40 % všetkých maloobchodných tržieb. Medziročný pokles tržieb na -14 % sa zmiernil aj v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť. Naopak, v júni rástli tržby v špecializovaných predajniach pre kultúru a rekreáciu. Medziročný rast tu predstavoval 4,5 %. Pozitívny trend rastu si udržali tržby v ubytovávaní (+14,3 %) a tiež tržby v reštauráciách a pohostinstvách (+10,5 %). Očakávame, že v letných mesiacoch bude pozitívny vývoj v oblastiach, ktoré súvisia s rekreáciou obyvateľstva, pokračovať.

Utlmená spotreba domácností v maloobchode bola kvôli náročnému makroekonomickému prostrediu očakávaná a reálny pokles tržieb v maloobchode pôsobí v konečnom dôsledku protiinflačne. Zvýšená miera inflácie a nízka úroveň miery úspor, ktoré dokážu domácnosti generovať z disponibilných príjmov, naďalej nútia domácnosti k obmedzeniu nákupov a to najmä v oblastiach, ktoré nie sú pre bežný život nevyhnutné. Oproti poklesu tržieb v maloobchodných predajniach, by mala naopak spotreba v službách rásť. Očakávame však, že napriek postupnému oživeniu sektora služieb, sa na konečnej celkovej spotrebe domácnosti prejaví najmä výpadok tržieb maloobchodu.

Napriek oslabenej spotrebe domácnosti by slovenskú ekonomiku mali potiahnuť investície z európskych peňazí a tak aj naďalej očakávame, že úroveň medziročného rastu HDP v tomto roku dosiahne 1,5 %. Spotreba domácností by sa k reálnemu rastu mala vrátiť začiatkom budúceho roka, keď postupne uvidíme vplyv zvýšenia miezd, ktoré budú musieť naďalej reflektovať zvýšenú mieru inflácie.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne