Rast nominálnych mesačných platov sa v marci 2023 spomalil. Pre vysokú infláciu sa zvýšil pokles reálnych miezd. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Tempo medziročného rastu priemernej nominálnej mesačnej mzdy sa v marci spomalilo vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Podobne ako minulý mesiac mzdy najviac rástli v tých odvetviach, v ktorých sa zarába najmenej – v reštauráciách a pohostinstvách o 18 % na 700 eur, stavebníctve o 15 % na 1 000 eur a v ubytovaní o 15 % na 1 038 eur.

Naopak, najpomalšie sa platy zvyšovali v odvetviach s dlhodobo najvyššími zárobkami, a to v informáciách a komunikácii o takmer 6 % na 2 617 eur.

Pre vysokú infláciu reálne mzdy boli medziročne nižšie v 7 z 10 sledovaných odvetví. Najviac sa podľa Štatistického úradu prepadli v informáciách a komunikácii o 7,8 %, v doprave a skladovaní o 5,7 % a v priemysle o 5,1 %. Reálna mzda sa zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % a veľmi mierne v ubytovaní a v stavebníctve (v oboch odvetviach o 0,2 %).

Prepad reálnych platov sa zrýchľuje
Zdroj: ŠÚ SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: