Od januára sa mení zákon o dani z príjmov. Jednou zo zmien je zrušenie oslobodenia trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov, zdravotných odvodov a dane z príjmov zo závislej činnosti.


„Dá sa očakávať, že tieto zmeny budú mať nepriaznivý dopad na podnikateľské prostredie a motiváciu zamestnávateľov poskytovať túto formu odmeňovania. Pozitívom je, že príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa sú z hľadiska odvodov a daní ponechané aj naďalej bez zmeny,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Elanor Slovakia Ivan Zizič. Spoločnosť poskytuje outsourcing mzdových a administratívnych personálnych služieb.