V druhom štvrťroku vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v stálych cenách o 1,8 percenta. V porovnaní s prvým štvrťrokom sa tempo rastu spomalilo. Celový objem HDP v bežných cenách dosiahol 26,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 10 percent. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


„“´´Produkčná aktivita jednotlivých odvetví v 2. štvrťroku zotrvala v miernom raste. Hrubá pridaná hodnota dosiahla celkový objem 23,5 miliardy eur, čo predstavovalo rast tejto kľúčovej zložky HDP o 0,9 %. Odvetvová výkonnosť nedosiahla úroveň pred pandémiou, za hodnotami z 2. štvrťroka 2019 ešte zaostávala o 1,4 %,“ uviedla hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Z desiatich sledovaných skupín odvetví dosiahlo podľa štatistikov medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty osem. Predkovidovú úroveň pritom prekonalo sedem skupín odvetví.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: