Medziročná miera inflácie sa vrátila na úroveň z konca minulého roka, keď dosiahla rekordných 15,4% v národnej metodike CPI. Oproti predchádzajúcemu mesiacu boli ceny vyššie o viac než jedno percento.


Hlavným ťahúňom rastu cien ostávajú potraviny, ktoré oproti januáru zdraželi o 1,7%. Spomedzi jednotlivých potravinových kategórií sa o nárast postarali najmä ceny zeleniny, ktorá medzimesačne zdražela takmer o desatinu. V raste však pokračujú aj ceny chleba a obilnín. Na medziročnej báze sú najväčšími prispievateľmi spomínané potraviny, ako aj energie, ktoré budú tlačiť medziročnú infláciu nahor počas celého roka, keďže regulácia cien je platná pre celý rok.

Naše očakávania

Priemernú mieru inflácie v tomto roku očakávame na úrovni 12%. Predpokladáme, že trhový vývoj cien energií a potravinových komodít sa postupne začne prelievať aj do konečných cien pre spotrebiteľov. V súčasnosti tak môžeme v ekonomike pozorovať protichodné sily. Najväčšou otázkou v tomto roku ostáva, akým spôsobom sa budú podniky vysporiadavať s nárastom niektorých nákladových položiek, predovšetkým zo strany miezd. Zamestnanci v prostredí vysokej inflácie a stále nízkej nezamestnanosti prirodzene žiadajú nárast miezd, ktorý bude (aspoň čiastočne) kompenzovať nárast cenovej hladiny a pokles ich kúpyschopnosti. Toto však bude naďalej tlačiť na nákladovú stranu v podnikoch a bude premietané do konečných cien.

Na druhej strane ale máme niektoré nákladové tlaky (napr. energie na trhoch, preprava, ponukové problémy…), ktoré postupne zvoľňujú a spolu s očakávaným oslabovaním dopytu kvôli poklesu reálnych miezd budú zmierňovať tlak na rast cien. Zároveň bude čoraz viac narastať aj level minulého roka, oproti ktorému sa porovnávame, čo bude tlačiť medziročnú infláciu smerom nadol. Predpokladáme, že prevažovať budú najmä tlaky tlačiace rast cien smerom nadol, čo sa bude prejavovať v postupnom poklese medziročnej miery inflácie. Dvojcifernú infláciu na Slovensku tak za súčasných okolností očakávame približne do začiatku štvrtého kvartálu, výraznejšie zmiernenie medzimesačného rastu cien predpokladáme v druhom štvrťroku.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne