Počet poberateľov náhradného výživného v tomto roku neustále stúpa. V apríli tohto roka poskytli úrady práce náhradné výživné až 5 507 osobám. Je to o 780 osôb viac ako v januári. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Podľa ústredia sú dôvodom nárastu zmeny v legislatíve, vďaka ktorým je dostupnejšie.


Štát poskytuje náhradné výživné v prípadoch, keď zlyhávajú zodpovedné osoby a neplnia si vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu ako aj v prípadoch, keď sirote nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Od začiatku roka pritom začali v oblasti náhradného výživného platiť zmeny.

Ich cieľom bolo, aby bolo náhradné výživné dostupnejšie pre viac detí, aby boli najnižšie sirotské dôchodky vyššie, a aby sa obmedzili výpadky vo výživnom pri exekúcii.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: