Poberateľov náhradného výživného v tomto roku pribúda

Počet poberateľov náhradného výživného v tomto roku neustále stúpa. V apríli tohto roka poskytli úrady práce náhradné výživné až 5 507 osobám. Je to o 780 osôb viac ako v januári. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Podľa ústredia sú...