Slovenský priemysel sa nezotavil ani v septembri. K návratu do čiernych čísel mu nepomohlo ani pokračujúce zotavenie kľúčového automobilového priemyslu, v medziročnom porovnaní výrazne podporené aj priaznivým bázickým efektom. Čísla priemyslu totiž v septembri okresávali plánované odstávky v chemickom priemysle, zvýrazňujúce sa problémy viacerých energetických náročných odvetví, ale aj dlhodobo klesajúca energetika.


Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia slovenského priemyslu v septembri znížila o ďalších  0,8% (sezónne očistené) a dynamika jej medziročného poklesu sa tak zjemnila len nepatrne z -2,0% na -1,9%, a to aj napriek stále priaznivému bázickému efektu (nízkej porovnávacej báze) v kľúčovom automobilov priemysle. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v septembri platilo, že čísla priemyslu výrazne skresľuje sektor energetiky, predovšetkým v medziročnom porovnaní. Jej výkon bol medziročne nižší až o tretinu (33,7%) a z celkového medziročného rastu priemyslu tak uberala až 4,7 pb. Bez poklesu energetiky by tak slovenský priemysel ani v septembri medziročne neklesal. Predpokladáme pritom, že pokles domácej energetiky majú z veľkej časti na svedomí skôr technické faktory súvisiace s obchodnými zmluvami ako reálny pokles výroby energií. Už ma prelome rokov by pritom jej čísla mohol podporiť nový blok jadrovej elektrárne Mochovce. Ani ten by však v súčasnosti nestačil na návrat energetiky do plusu (v medziročnom porovnaní).

Výkon kľúčovej časti priemyslu – spracovateľského priemyslu – sa síce i v septembri medzimesačne znížil (čiastočne i kvôli plánovaným odstávkam v chemickom priemysle, avšak nielen), vďaka priaznivejšiemu bázickému efektu však v medziročnom porovnaní nepatrne pridal v dynamike rastu – z 2,9% na 3,2%. Spracovateľskému priemyslu pomáhalo najmä čiastočné uvoľnenie úzkych hrdiel v automobilovom priemysle. Ten zaznamenal pomerne silný medzimesačný i medziročný nárast produkcie, v oboch prípadoch však do veľkej miery ovplyvnený aj nízkou porovnávacou základňou (t.j. technicky rast). Produkcia automobilového priemyslu tak síce prevyšovala úroveň zo septembra minulého roka o viac ako pätinu (22,6%), za maximálnymi úrovňami produkcie však stále výrazne zaostávala (približne o štvrtinu). K medziročnému rastu priemyslu prispel automobilový priemysel v septembri 4,5 pb. Výpočet septembrových ťahúňov priemyslu sa však týmto blíži ku koncu. V porovnaní s augustom sa zvyšovala (po zohľadnení sezóny) už len produkcia menších odvetví priemyslu ako textil a odevy, či petrochemický priemysel. Zastavil sa aj rast silných exportných odvetví ako výroba strojov, či elektrických zariadení. Obe odvetvia si však stále aspoň udržali medziročný rast – výroba elektrických zariadení o 12,7%, výroba strojov o 0,8%. Už menej sa posledné mesiace darí výrobcom spotrebnej elektroniky, ktorých produkcia sa v septembri medziročne prepadla až o 16,4%.

Kľúčovým odvetvím, ktoré ukrajovalo z rastu spracovateľského priemyslu v septembri však bola výroba chemikálií. Jej produkcia sa v porovnaní s augustom (po zohľadnení sezóny) znížila o približne štvrtinu a v medziročnom porovnaní sa jej pokles zdvojnásobil z 21,1% až na 43,2%. Okrem vysokých cien energií, ktoré dlhodobo trápia výrobcov v odvetví, boli za septembrovým poklesom aj plánované odstávky produkcie súvisiace s údržbou výrobných zariadení. Chémia tak najskôr bude v dôsledku energetickej krízy stále zápasiť s medziročne nižšou produkciou, avšak prudký septembrový prepad by mohol mať predsa len aspoň čiastočne aj jednorazový (dočasný) charakter. Vysoké ceny energií trápia aj niektoré ďalšie energeticky náročné odvetvia – systematický pokles produkcie už niekoľko mesiacov hlásia hutníci (v septembri medziročne o 9,8%) i výrobcovia gumy, plastov a stavebných materiálov (-8,5%).

Priemysel, napriek čiastočnému zotaveniu automobilového priemyslu, ktorý ťažil z čiastočného uvoľnenia úzkych hrdiel, pravdepodobne ani v treťom štvrťroku rast slovenskej ekonomiky zásadnejšie nepodporil. Dôvodom boli najmä zvýrazňujúce sa problémy v jeho energeticky náročnej časti. Aj napriek rastu produkcie automobilového priemyslu sa tak produkcia slovenského priemyslu v treťom štvrťroku ďalej znižovala (po zohľadnení sezónnych faktorov o 3%). Malou útechou môže byť aspoň zmiernenie medziročného poklesu priemyslu z 4,8% v druhom kvartáli na 3,4% v treťom, za ktorý však vďačí najmä technickému efektu priaznivej bázy v automobilovom priemysle (polovodičová kríza minulý rok vrcholila práve v treťom štvrťroku – v auguste a septembri). Aj septembrové čísla priemyslu pritom naznačujú, že slovenská ekonomika v treťom štvrťroku pravdepodobne jemne (medzikvartálne) poklesla, pričom pre náš odhad rastu HDP (-0,2% medzikvartálne / + 0,7% medziročne) predstavujú čerstvo zverejnené čísla skôr negatívne riziko.

Výhľad

Nálada v domácom priemysle ostáva nízka. Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov budú čoraz viac nahlodávať aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Viacero z nich tak môže v závere roka vykazovať ďalšie znižovanie produkcie. Pokles produkcie je pritom možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcii.

V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by sa mohli ostať (v porovnaní s jarou tohto roka) aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu. Príspevok automobiliek k medziročnému rastu priemyslu v ostávajúcich mesiacoch roka sa bude v porovnaní s augustom a septembrom pravdepodobne znižovať i v dôsledku technických faktorov – už vyššej porovnávacej báze z konca minulého roka, kedy rovnako nastalo uvoľnenie úzkych hrdiel.

Problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Naopak, dopyt po nových autách síce môže začať znižovať zhoršujúca sa finančná situácia európskych domácnosti, na vysokých úrovniach by ho ale mala stále držať odložená spotreba z predchádzajúcich dvoch rokov (odhadom na úrovni 25-40% ročných predajov) i priaznivý cyklus obnovy vozového parku (do veku typického pre obnovu vozového parku sa práve v najbližších rokoch budú dostávať silné predaje áut z rokov 2016-2019).

Ľubomír Koršňák, ekonóm UniCredit Bank Czech republic and Slovakia