Odvetvie veterných turbín zápasí minimálne posledných 6 rokov s problémami produktivity a má za sebou niekoľko ťažkých rokov s klesajúcou prevádzkovou maržou a rastúcimi vstupnými nákladmi v dôsledku vyšších cien ocele. Teraz sa k problémom pridalo aj oznámenie Siemens Energy o závažných problémoch s kvalitou na jej pobrežných veterných turbínach. Ich odstránenie bude stáť Siemens Energy viac ako 1 miliardu EUR.

V rámci tematických košov Saxo Bank si zatiaľ v tomto roku vedú najhoršie práve akcie firiem zameraných na obnoviteľné energie. Tento tematický kôš poklesol doteraz o 8,8 %, v dôsledku čoho investori upriamili svoju pozornosť radšej na AI. „Po najnovších správach od Siemens Energy sa situácia pre firmy zaoberajúce sa obnoviteľnými energiami ešte zhoršila a to najmä pre tie, ktoré súvisia s výrobou veterných turbín. Tento problém môže dokonca ohroziť budúci rast veterných elektrární, ktoré sú aj bez toho vystavené silnej konkurencii zo strany solárnych elektrární,“ zhodnotil situáciu Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank.

Siemens Energy v dôsledku týchto problémov na veterných turbinách Siemens Gamesa zrevidovala smerom nadol aj prognózy vývoja zisku. Akcie firmy Siemens Energy v reakcii na problémy klesli o 32 % na približne 16 EUR za akciu, čo je pod cenou IPO z augusta 2020. „To všetko pravdepodobne povedie k tomu, že ďalší odpredaj akcií Siemens Energy zo strany Siemensu bude trvať dlhšie oproti pôvodným plánom,“ očakáva P. Garnry.

Problémy Siemens Energy môžu ohroziť budúci rast veterných elektrární
Siemens Energy | Source: Saxo

Odvetvie veterných turbín zažíva krušné časy. Pred pandémiou pekne rástlo, no počas pandémie zdražela oceľ až o  275 %, čo zrazilo prevádzkovú maržu. A hoci ceny ocele medzičasom už stihli poklesnúť o 52 % zo svojich maxím, stále sú približne o 30 % nad dlhodobým priemerom. Okrem vyšších vstupných nákladov majú mnohí výrobcovia veterných turbín problémy so zabezpečením kvality a vysokej produktivity.

„Dlhodobý výhľad je však stále dobrý  a veterná energia je stále podporovaným zdrojom energie v rámci zelenej transformácie. Je však jasné, že produkčné problémy a výroba so stratou sú zlým receptom na to, aby priemysel naplnil svoj potenciál. Ziskovosť by sa mala v priebehu rokov zotaviť. Ak výrobcovia veterných turbín dokážu zapracovať na kvalite a produktivite, marže by sa mali časom vrátiť na žiadanú úroveň,“ očakáva expert Saxo Bank.

Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank