Napriek tomu, že koronakríza odsunula do úzadia politické riziká, najmä zvýšený protekcionizmus, dopady Brexitu, ako aj sociálne nepokoje na všetkých kontinentoch, vnútorné konflikty či terorizmus, tieto riziká nezmizli.


„Vplyv čoraz nestabilnejšieho politického prostredia na hospodársku činnosť sa stal veľmi zásadným. Pandémia Covid-19 aj s jej dopadmi na spoločnosť a ekonomiku síce navonok odsunula politické riziká do úzadia, vplyvom koronakrízy sa však môžu ešte prehĺbiť. Konkrétne, riziko občianskych nepokojov sa môže zvýšiť desaťnásobne,“ vraví generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.

J. Čarný upozorňuje, že v mnohých krajinách už rastie počet občianskych protestov. Opatrenia vlád na obmedzenie šírenia koronavírusu sú podľa neho novým zdrojom napätia. „Napätie môže vzniknúť aj z vplyvu recesie na zamestnanosť, príjem domácností a sociálnu nerovnosť. Po tom, čo vlády v mnohých krajinách zaviedli rekordné stimulačné balíčky na potlačenie dopadov krízy, potenciálne úsporné opatrenia môžu vyvolávať politické riziká,“ tvrdí J. Čarný.