Registrácie nových osobných automobilov v EÚ rastú už desiaty mesiac v rade a v máji 2023 dosiahol medziročný prírastok opäť dvojcifernú hodnotu.

V piatom mesiaci sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka registrovalo na domácom trhu EÚ o 18,5% áut viac. Celkovo to bolo v máji takmer 1 milión osobných automobilov.

Rástli všetky hlavné automobilové trhy a signifikantne vzrástli najmä Taliansko s rastom 23,1%, Nemecko s prírastkom 19,2% a Francúzsko 14,8%. Za prvých päť mesiacov vzrástol trh automobilov EÚ o 18%. Avšak v porovnaní so pred-covidovým rokom 2019 je trh stále nižšie asi o 23%. Návrat na pôvodné pozície je teda stále iba postupný.

Európske trhy zároveň zaznamenávajú postupný posun smerom k elektrickým automobilom. V májových registráciách tvoril ich podiel už takmer 14%. Prečo je to dôležité pre Slovensko?

Náš priemysel musí zvládnuť hladký prechod aj na výrobu elektrických automobilov. Na tento trend upozorňujú aj ratingové agentúry. Pre Slovensko ako automobilovú veľmoc je sú preto údaje o registráciách na hlavných trhoch ako aj hlavných trendoch dôležité.

Väčšina našich tovarových exportov smeruje na trhy Európskej únie a od ich úspechu závisí náš rast  konečnom dôsledku aj zamestnanosť v mnohých ekonomických odvetviach domáceho priemyslu.

Registrácie nových osobných áut rastú už desať mesiacov
Zdroj: ACEA

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB